Muutospajat

Kuva: SDP:n kuvapankki

Muutospajoissa kehitetään työpaikkojen ja ammatillisten oppilaitosten välistä yhteistyötä sekä vahvistetaan työpaikkojen valmiuksia opiskelijoiden ohjaamiseen. Muutospajat ovat työpaikkojen ja oppilaitoksen yhteisiä oppimisprosesseja, joissa kehitetään yhdessä uudenlaisia ohjaamisen toimintamalleja. Hankkeessa selvitetään myös muutospajaprosessin vaikutuksia työpaikkojen henkilöstön valmiuksiin ja sisäiseen yhteistyöhön sekä työpaikkojen ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön. 

Hankkeen aikana muutospajaprosessiin osallistuu kolme yritystä ja kolme oppilaitosta, joille järjestetään neljä tapaamiskertaa. Lisäksi prosessiin kuuluu ennakkotehtävä, välitehtäviä sekä kokeilujakso, jonka aikana pajoissa kehitettyjä työkaluja testataan käytännössä. Ensimmäisten kumppaneiden kanssa yhteistyö käynnistyi syksyllä 2018 ja kaikkien osalta työ päättyy keväällä 2019.

Ensimmäisen tapaamiskerran teemana oli työn muutoksen analyysi ja ammatillisen oppimisen tarpeiden muutokset. Toisella kerralla teemana oli työpaikka-oppilaitos -yhteistyön nykytilan analyysi. Kolmannessa työpajassa luodaan yhdessä uudenlaisia ohjaamisen ja yhteistyön tapoja, jotka tukevat niin oppijoita kuin työpaikkoja. Kolmannen ja neljännen pajatapaamisen välissä on kehittämiskokeilut. Neljännessä pajatapaamisessa tehdään yhteinen arviointi ja pohditaan muutospajatyöskentelyn vaikutuksia yhteistyön kehittämiseen.

Muutospajaprosessin aineistoja hyödyntäen hankkeen tuotoksina syntyy
a) suositukset ja työohjeet työpaikoille opiskelijoiden ohjaamisen ja perehdyttämisen tukemiseksi b) toimintamalli työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyön edistämiseksi
c) arviointiväline, joka auttaa arvioimaan työpaikan ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä
d) vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli.

Lisätietoa:
tutkija Anna-Leena Kurki, Työterveyslaitos
anna-leena.kurki(at)ttl.fi
030 474 2958