Toiminnot

Hankkeessa

 • tuotetaan ajankohtainen selvitys opiskelijoiden ohjaamisen ja oppilaitosyhteistyön nykykäytännöistä sekä kehittämistarpeista työpaikoilla. Selvityksen avulla saadaan näkemys siitä, millaisia uusia toimintatapoja työpaikoille ja oppilaitoksiin kaivataan. Selvitys toimii johdantona koko hankkeelle.
   
 • järjestetään työpajakokonaisuuksia, jotka tuottavat ratkaisuja siihen, miten oppimista parhaiten tuetaan työpaikalla. Työpajatoiminta on suunnattu työpaikkaohjaajille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja ammattiliittojen aluetoimitsijoille. Työpajoissa tiedotetaan ja keskustellaan uudistuneesta ammatillisesta koulutuksesta, parannetaan osallistujien valmiuksia tukea opiskelijaa työpaikalla ja toisaalta tukea koko työyhteisöä opiskelijan vastaanottamisessa ja ohjaamisessa. Työpajoissa käsitellään myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamista.
   
 • tuotetaan työpaikoille oppimateriaaleja jotka antavat tietoa ammatillisen koulutuksen uudistuksesta ja tukevat opiskelijoiden perehdyttämistä ja ohjaamista sekä oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä. Oppimateriaalia kootaan alkuselvityksen ja hankkeen toiminnoissa kertyneen tiedon pohjalta. Materiaali keskittyy siihen, miten koko työyhteisö voi tukea opiskelijaa työpaikalla ja mistä asioista työpaikalla on tärkeää sopia ristiriitatilanteiden välttämiseksi. Erikseen tuotetaan myös erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita koskeva materiaali. 
   
 • järjestetään yhteistyössä Parasta osaamista -verkostohankkeen kanssa alueellisia työelämäfoorumeita, joissa työnantajat, työpaikkaohjaajat, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja oppilaitokset kohtaavat. Foorumeiden tavoitteena on löytää oppilaitosten ja työelämän yhteinen näkemys työpaikalla järjestettävän koulutuksen toimintamalleista. Keskusteluun tuodaan mukaan myös työntekijöiden tarpeet. 
   
 • järjestetään työpaikoille ja oppilaitoksille yhteinen muutospajaprosessi, jossa uudistetaan yhteistyökäytäntöjä ja toimintatapoja, jotta ne vastaavat paremmin uudistuneen ammatillisen koulutuksen ja muuttuneen työelämän tarpeisiin.
   
 • järjestetään infotilaisuuksia ammattiliittojen aluetoimitsijoille, luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Tilaisuuksien tarkoituksena on lisätä tietoa uudistuksesta ja sen käytännön vaikutuksista.
   
 • järjestetään Skypen välityksellä tiedonvaihtotilaisuuksia hankkeessa mukana oleville työnantajakumppaneille. Tilaisuuksissa keskustellaan uudistuksen vaikutuksista ja jaetaan kokemuksia työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Ne on suunnattu sekä työnantajien että työntekijöiden edustajille.