Hanke

Ammattitaitoa yhdessä -hanke vastaa ammatillisen koulutuksen uudistumiseen liittyviin haasteisiin
 

Työpaikat tarvitsevat lisää ajantasaista tietoa uudistuksesta ja sen vaikutuksista työpaikan toimintaan ja työpaikkojen ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön. Uudistuksen myötä koulutus järjestetään työpaikalla joko määräaikaiseen työsopimukseen perustuvana oppisopimuksena tai ilman työsopimussuhdetta toteutettavana koulutussopimuksena. Työyhteisön on tiedettävä, mikä on opiskelijan oikeusturva, kuka on vastuussa oppimisen laadun varmistamisesta ja miten oppimisen tukemista resursoidaan työpaikalla. 

Koko työyhteisön osaamista tulisi paremmin hyödyntää opiskelijan tukemisessa ja ohjaamisessa. Erityisesti luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen on tiedostettava opiskelijan oikeusturvaan liittyvät kysymykset, ja heillä on oltava valmiudet opiskelijan opastamiseen ja tukemiseen. Opiskelijan läsnäolo saattaa aiheuttaa ristiriitatilanteita ja jopa työturvallisuuteen liittyviä haasteita, joihin pitää etsiä toimivia ratkaisumalleja. Uudistus vaatii myös työpaikoilta ja oppilaitoksilta entistä tiiviimpää yhteistyötä, joten uusien toimintatapojen kehittäminen on tarpeen.

Ammattitaitoa yhdessä tukee työpaikkojen valmiuksia ja muutosprosesseja. Paikallisesti luotuja hyviä käytäntöjä levitetään valtakunnallisesti työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyön tueksi. Hankkeessa vahvistetaan koko työyhteisön ohjausosaamista, kehitetään työpaikalla järjestettävän koulutuksen resursointiin ja koordinointiin uusia toimintamalleja sekä vahvistetaan työpaikkojen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Hankkeessa huomioidaan myös erityisen tuen näkökulma. Hankkeen kesto on 1.3.2018–30.9.2020. 
 

Hanke on suunnattu

luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, työpaikkaohjaajille, työnantajien edustajille sekä oppilaitosten henkilöstölle ja opiskelijoille. 

Lue lisää hankkeen toiminnoista.

Kuva: SDP:n kuvapankki