Erityinen tuki työpaikalla

Ammattiin opiskelevat ovat hyvin erilaisia monella eri tavalla. Heidän ikänsä, elämäntilanteensa ja osaamisensa vaihtelevat. Opiskelijoiden tarpeet ja tavoitteet ovat erilaisia, ja siksi he tarvitsevat yksilöllistä ohjausta ja mahdollisesti erityistä tukea työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.

Erityisellä tuella tarkoitetaan ohjauksellista tukea sekä erityisiä opetus- ja ohjausjärjestelyjä. Erityiseksi tueksi tai ohjaukseksi ei katsota sellaista tukea tai ohjausta, joka on tilapäistä ja lyhytaikaista.

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden voi olla vaikeaa ymmärtää ohjeita, keskittyä, opetella käyttämään työkaluja tai suorittaa työtä itsenäisesti. Oppimisen pulmat voivat näyttäytyä myös jännittämisenä, vetäytymisenä, väsymyksenä tai levottomuutena. 

Sujuva ohjausyhteistyö opettajan ja työpaikkaohjaajan välillä on tärkeää. Sen mahdollistavat selkeästi sovitut pelisäännöt ja yhteydenpitotavat.

Lisätietoa:
erityisopetuksen asiantuntija Heli Kemppinen, Kiipulan ammattiopisto
heli.kemppinen(at)kiipula.fi
040 457 1349

 

Opiskelijan erityinen tuki ja ohjaus työpaikalla -videosarja
 

1. Hyvä perehdytys 

Hyvässä perehdytyksessä on tärkeää huomioida opiskelijan yksilölliset tarpeet ja osaaminen.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

2. Onnistunut näyttö

Opiskelijan onnistunutta näyttöä tukee työpaikkaohjaajan kannustus ja rohkaisu.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

3. Monipuolinen ohjaus 

Monipuolisessa ja havainnollistavassa ohjauksessa hyödynnetään kuvia, videoita ja työhön liittyviä esineitä.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

4. Selkeä kieli ohjauksessa 

Selkeän kielen käyttö ohjauksessa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työpaikkaohjaaja puhuu hitaammin ja selittää vaikeat sanat ja käsitteet.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Erilaisia oppijoita ohjaaville työpaikkaohjaajille, luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille on tuotettu ohjaamisen tueksi materiaaleja, joita voi tilata koko työyhteisön käyttöön täältä: Materiaalit.

Katso myös alla olevat videot, jotka tarjoavat vinkkejä ohjaamiseen.